Övervakning av konkurrenters PR

Ta ett helhetsgrepp på medieövervakning - följ dina konkurrenters omnämnanden lika noga som dina egna. Var uppmärksam på publikens sentiment, dina rivalers interna förändringar och ditt företags konkurrenssituation med hjälp av verktyg för PR-övervakning

Börja gratis
  • Social Media Tracker

    Analysera dina konkurrenters innehåll och användaraktivitet på sociala medier för att samla insikter och kreativa idéer för dina egna kampanjer. Snabba på processen med Semrushs övervakningsverktyg.

Övervaka dina konkurrenters PR-arbeten med Semrushs verktyg

Börja gratis

Vanliga frågor om Semrushs verktyg för PR-övervakning av konkurrenter